11.

Knifty Woody Package 0.3.4-2

KDE 3.x Window Decorations by DrFalken
Score 50.0%
Sep 07 2003
12.

White Acqua 3 Debian Sid 3.0.1

KDE 3.x Window Decorations by gogo
5 comments
Score 50.0%
Dec 14 2003
13.

Ridge Debian Sid 0.2.1

KDE 3.x Window Decorations by gogo
Score 50.0%
Dec 10 2003
14.

Alysseum - Charger 0.1

KDE 3.x Window Decorations by maitre
3 comments
Score 50.0%
Oct 19 2005
15.

Alysseum - Citron 0.1

KDE 3.x Window Decorations by maitre
15 comments
Score 50.0%
Oct 19 2005
16.

Alysseum - Gloom 0.1

KDE 3.x Window Decorations by maitre
1 comment
Score 50.0%
Oct 19 2005
17.

Alysseum - Pirk 0.1

KDE 3.x Window Decorations by maitre
3 comments
Score 50.0%
Oct 19 2005
18.

nof

KDE 3.x Window Decorations by maitre
8 comments
Score 50.0%
Oct 30 2005
19.

Window Decoration Generator (decgen) 0.5

KDE 3.x Window Decorations by maitre
77 comments
Score 50.0%
Jan 08 2006
20.

keramik deco for Mandrake

KDE 3.x Window Decorations by byteme
17 comments
Score 50.0%
May 28 2002